top of page
Sosai Masutatsu Oyama.jpg

ETYKIETA DOJO

Etykieta "Dojo" ("Dojo" - miejsce treningu karate) jest zbiorem zasad regulujących zachowanie się uczestnika w sali ćwiczeń karate i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate przejawiające się w ukłonach i pozdrowieniach.

1. Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety "Dojo"


2. Wejście do "Dojo" to nie tylko wejście do budynku, ale także wejście do miejsca gdzie
obowiązuje dyscyplina oraz idea doskonalenia się w aspekcie psychicznym i fizycznym

3. Przed każdym treningiem należy zadbać o higienę osobistą. Dłonie i stopy powinny być nienagannie czyste a paznokcie krótko obcięte. Podczas treningu często ćwiczymy blisko z partnerem. Nikt nie lubi ćwiczyć z kimś brudnym. Dotyczy to również samego stroju. Kimono, czy ewentualnie strój sportowy powinien być zawsze czysty i schludny, natomiast pas powinien być wietrzony i nie należy go prać. Zawiera on bowiem symbolicznego ducha ciężkiego treningu

4. Wchodząc do "Dojo" należy wykonać ukłon w pozycji stojącej, nogi połączone są piętami,
wyprostowane dłonie przy udach, pochylamy głowę w milczeniu a następnie należy pozdrowić będących w środku uczestników wyraźnym i zdecydowanym głosem, mówiąc: - Osu ! przyjmując pozycję zasadniczą "fudo-dachi"

(ukłony - oddawanie honorów, są zewnętrzną oznaką kultury osobistej, dyscypliny oraz

wzajemnego poszanowania)

5. Bezpośrednio przed oraz po treningu odbywa się ceremonia rozpoczęcia lub zakończenia treningu. Wszyscy uczestnicy ustawiają się w szeregach zgodnie z hierarchią zajmowanego stopnia od najwyższego stopniem zawsze od swojej prawej strony - twarzą w kierunku prowadzącego trenera lub instruktora. W przypadku równych stopni obowiązuje zasada senioratu (decyduje data wcześniejszego zdanego egzaminu na stopień kyu/dan, pełniona funkcja w "Dojo" lub oczywista różnica wieku)

6. Na komendę: - Seiza ! (usiądźcie) wszyscy siadają, przyklękając najpierw na lewe a potem na prawe kolano, siadając pośladkami na piętach a zaciśnięte pięści oparte na pachwinach, ręce lekko ugięte w łokciach. Plecy wyprostowane, kolana rozchylone na szerokość barków.


7. Prowadzący trening trener lub instruktor siada naprzeciw rzędu. Asystent lub najstarszy stopniem w ramach ceremonii wydaje komendy rozpoczynające lub kończące trening


8. Na komendę: - Mokuso !, wszyscy uczestnicy zamykają oczy i spokojnie oddychając przygotowują się do udziału w treningu.

9. Na komendę: - Mokuso-yame !, uczestnicy otwierają oczy. Następnie trener lub instruktor obraca się o 180 stopni twarzą do uczestników i podaje komendę: - Sihan, Sensei lub Sempai-ni-rei ! (jest to ukłon dla trenerów lub instruktora z użyciem tytułu posiadanego stopnia). Wszyscy uczestnicy kłaniają się, kładąc pięści kostkami skierowanymi do ziemi, z głośnym okrzykiem: - OSU !

10. W trakcie ceremonii obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom
i poleceniom trenera lub instruktora.


11. Osoba spóźniona, po wejściu na salę ćwiczeń "Dojo" siada w pozycji: „Seiza” i czeka na decyzję trenera lub instruktora kiedy może dołączyć. Siadać należy twarzą do ściany przy wejściu.


12. Do szkoleniowców nie zwraca się po imieniu. W zależności od posiadanego przez
niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku
japońskim. Trener lub instruktor posiadający stopień mistrzowski od 5 Dan ( Dan – złoty pagon na pasie) oraz wyższy nosi tytuł: „Shihan” (mistrz), od 1 do 4 Dan nosi tytuł: „Sensei” (nauczyciel). Do posiadaczy wyższego stopnia
uczniowskiego należy zwracać się: „Sempai”


13. Rozmawiając z trenerem lub instruktorem, a także posiadaczem starszego stopnia należy stać w pozycji zasadniczej: "Fudo-dachi”. Przed i po każdej rozmowie należy ukłonić się z użyciem zdecydowanego słowa: - Osu !


14. Przed i po każdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, należy ukłonić się partnerowi mówiąc: - Osu !


15. W czasie treningu nie opuszczamy sali bez zezwolenia trenera lub instruktora.

16. Ze względów etykiety i bezpieczeństwa noszenie podczas treningu pierścieni, obrączek, zegarków, kolczyków, łańcuszków itp., jest surowo zabronione. Dlatego zalecane jest, aby na treningi nie przynosić wartościowych rzeczy. Za pozostawianie ich w szatni pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.

17. Sala treningowa "Dojo" to miejsce, które zgodnie z tradycją jest czczone. Dlatego w "Dojo" nie nosimy nakrycia głowy i obuwia. Nie używamy wulgarnego języka oraz nie należy wykazywać postawy zniechęcającej do treningu poprzez okazywanie negatywnych zachowań w stosunku do współćwiczących

18. Do "Dojo" nie wnosimy i nie spożywamy żadnego jedzenia, słodyczy, napojów oraz nie żujemy gumy.

19. Nie zezwala się na wnoszenie i używanie w miejscu ćwiczeń żadnych telefonów, tabletów oraz innych gadżetów zachowując podstawy dobrego zachowania.

20. Podczas treningu, osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie "Dojo", za wyjątkiem gości zaproszonych przez trenera lub instruktora.


21. Wszyscy powinni brać udział w sprzątaniu przed i po zajęciach wykazując dbałość o swoje "Dojo" jako miejsce specjalnie szanowane a wchodząc lub wychodząc z sali należy przepuścić przodem trenera lub instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i na całym terenie klubu.


22. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, używek oraz środków dopingujących na terenie całego "Dojo" i klubu, jest surowo zabronione a złamanie tej zasady będzie skutkowało wydaleniem z klubu nieodwracalnie !

bottom of page