top of page
Sosai Masutatsu Oyama.jpg

PRZYSIĘGA DOJO


1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego i niewzruszonego ducha.


2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.


3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.


4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.


5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.


6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.


7. Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.

 
8.Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karate poza dojo.

bottom of page